Koszyk

Rada naukowa Medical Honey

M Borawska
prof. zw. dr hab. n. farm.

Maria Halina Borawska

Przewodnicząca Rady Naukowej „Medical Honey”

Farmaceutka, profesor z zakresu bromatologii i farmakologii, specjalista z farmacji aptecznej, wiceprzewodnicząca Komitetu PAN – „Nauki o Żywieniu Człowieka” oraz Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych Oddział w Białymstoku. Prowadziła badania dotyczące peptydów w ośrodkowym układzie nerwowym a od 1991 roku zajmuje się badaniem jakości zdrowotnej żywności; w tym naturalnych produktów pszczelich i ich oddziaływaniem na hodowle komórkowe w interakcji z lekami. Była jednym z głównych organizatorów Podlaskiej Biesiady Miodowej w Kurowie i potem w Tykocinie. Prowadzi wykłady dla studentów farmacji, dietetyki, kosmetologii i analityki medycznej.

Dotychczas opublikowała łącznie 529 prac i komunikatów zjazdowych, książki popularno-naukowe („Smakołyki prosto z ula”, „Wegetarianizm. Zalety i wady”) oraz rozdziały w podręcznikach polskich i zagranicznych. Jest stałym recenzentem czasopism naukowych indeksowanych w bazie Current Contents.

Za osiągnięcia naukowe otrzymała liczne nagrody, m.in. nagrody Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk oraz Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, a także liczne odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Medal im. Ignacego Łukasiewicza „De Pharmacia Bene Meritis”, Złotą Odznakę Polskiego Związku Pszczelarskiego, Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz wyróżnienie społeczne przez Klub Biznesu w Białymstoku za wkład w ochronę zdrowia oraz Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku za wybitne osiągnięcia naukowe oraz promocję produktów naturalnych i żywności regionu podlaskiego.

Katarzyna Socha
dr hab. n. farm

Katarzyna Socha

Członek Rady Naukowej „Medical Honey”

Kierownik Zakładu Bromatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, chemik, doktor habilitowany nauk farmaceutycznych. Zajmuje się badaniem jakości zdrowotnej żywności, w tym naturalnych miodów pszczelich, oznaczaniem zawartości składników mineralnych w żywności i materiale biologicznym, oceną wpływu nawyków żywieniowych na stężenie pierwiastków u ludzi w przypadku różnych schorzeń. W 2013 r. za cykl prac będący przedmiotem rozprawy habilitacyjnej pt.: „Poszukiwanie zależności pomiędzy nawykami żywieniowymi a stężeniem wybranych pierwiastków w przypadku tętniaków aorty brzusznej i mózgu oraz wybranych nowotworów” otrzymała nagrodę Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych im. Profesora Aleksandra Szczygła. Jest współautorem łącznie 251 prac i streszczeń konferencyjnych oraz 1 rozdziału w zagranicznym podręczniku. Prowadzi zajęcia ze studentami farmacji, analityki medycznej, kosmetologii i dietetyki.

Jest członkiem Komisji Rewizyjnej Zarządu Oddziału Białostockiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, członkiem Komisji Konkursowej Zarządu Głównego oraz obecnie Przewodniczącą Oddziału Białostockiego Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych oraz Prodziekanem ds. Rozwoju Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Za osiągnięcia naukowe wielokrotnie uzyskiwała nagrody Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi.

Naliwajko
dr hab. n. o zdrowiu

Sylwia K. Naliwajko

Adiunkt w Zakładzie Bromatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, mgr dietetyki. W pracy naukowej realizuje badania skupiające się na mechanizmach odpowiedzialnych za rozwój nowotworów oraz możliwościach wspomagania terapii chorób nowotworowych poprzez czynniki żywieniowe.

Poza pracą naukowo-dydaktyczną prowadzi działalność mającą na celu profilaktykę chorób cywilizacyjnych. Jest autorem i prowadzącą wykładów, warsztatów i spotkań edukacyjno-szkoleniowych dotyczących profilaktyki i leczenia chorób dietozależnych i nowotworowych. Jest współautorem 25 prac naukowych publikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych, 49 wystąpień konferencyjnych oraz rozdziału pt. „Żywność o działaniu przeciwnowotworowym” w książce pt: „Nowotwory i ich profilaktyka” (Łomża, 2017). W pracy dietetyka koncentruje się na żywieniu w profilaktyce i leczeniu chorób metabolicznych, alergicznych i nowotworowych.

Justyna Moskwa
dr n. med.

Justyna Moskwa

Analityk medyczny, pracownik Zakładu Bromatologii na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej oraz specjalista ds. komercjalizacji w Biurze Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Zajmuje się badaniem właściwości przeciwnowotworowych naturalnych składników w żywności oraz produktów pszczelich. Wykonuje analizy z zakresu chromatografii gazowej i cieczowej ze spektrometrią mas oraz in vitro na hodowlach komórkowych. W 2015 roku została laureatką programu “TOP 500 Inovators” organizowanego przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego w ramach, którego odbyła staż na Uniwersytecie Stanforda. Zajmuje się również analizą potencjału komercjalizacyjnego oraz kierowaniem procesem uzyskania ochrony praw wyników prac badawczych prowadzonych na UMB. Jest współautorem łącznie 39 prac naukowych i streszczeń konferencyjnych. Prowadzi zajęcia ze studentami analityki medycznej, dietetyki i kosmetologii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych oraz Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

Medical Honey Sp. z o.o. to firma sektora medycznego zajmująca się wytwarzaniem suplementów diety stosowanych głównie w profilaktyce i kuracji chorób cywilizacyjnych, szczególnie nowotworów.

Podstawowym wyróżnikiem rynkowym, a jednocześnie synonimem i gwarantem najwyższej jakości dostarczanych na rynek produktów, jest ścisła współpraca przedsiębiorstwa z ośrodkami badawczymi uczelni medycznych z kraju i zagranicy, w tym Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku.

Aktualnie głównym partnerem merytorycznym i certyfikującym nasze produkty jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, który prowadzi na zlecenie firmy badania w zakresie skuteczności składników każdej nowej serii Suplementu PPE 1400 na rozrost linii komórek nowotworowych glejaka wielopostaciowego lub linii komórkowej raka jelita grubego.

Odkrywcze wyniki badań przeprowadzonych przez zespół pracowników naukowych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w ramach grantów naukowych Zakładu Bromatologii, są przedmiotem komercjalizacji o przełomowym, w skali światowej, potencjale.

Firma Medical Honey Sp. z o.o. to wiedza i umiejętności skupione w zespole ekspertów. Spółka prowadzona jest przez farmaceutów, których wspiera Rada Naukowa, łącząca autorytety z dziedziny nauki o żywności i żywieniu; szczególnie w odniesieniu do walki z chorobami nowotworowymi. W skład Rady Naukowej wchodzą pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku:

prof. zw. dr hab. Maria Halina Borawska – przewodnicząca Rady Naukowej

  • dr hab. n. farm Katarzyna Socha
  • dr hab. n. o zdrowiu Sylwia Naliwajko
  • dr n. med. Justyna Moskwa

Zadania Rady Naukowej koncentrują się na dostarczaniu i promocji wiedzy z zakresu żywności i żywienia w profilaktyce i postępowaniu w chorobach cywilizacyjnych.

Unikalny suplement

certyfikowany przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Darmowa dostawa

produktów na terenie kraju do zakupów powyżej 500 zł

100% Bezpieczne Zakupy

PayU / PayPal / MasterCard / Visa